Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

FAQ

 • Ik heb een sms van BE-Alert ontvangen en ik heb nu het gevoel dat mijn privacy wordt geschonden

  BE-Alert is opgericht om lokale overheden de mogelijkheid te geven hun inwoners op een efficiënte manier te alarmeren wanneer er een noodsituatie ontstaat of dreigt te ontstaan. Dankzij een unieke technologie is het in België mogelijk om een locatiegebaseerd alarmeringsbericht (of driemaandelijks testbericht) te verzenden naar alle personen die zich in een gevaren- of testzone bevinden. Aangezien de verplichting om de bevolking rechtstreeks te alarmeren bij een noodsituatie wettelijk is vastgelegd in de Wet betreffende de elektronische communicatie van 2005 is er voor dit type alarmering of alarmeringstest geen voorafgaandelijke registratie op BE-Alert vereist. Alle personen in de alarmerings- of testzone ontvangen automatisch een sms – op voorwaarde dat ze een mobiel toestel op zak hebben dat bereikbaar is. 

  Conform de Europese verordening 2016/679 (EU) betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de Belgische reglementering betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens worden bij dit proces geen contactgegevens aan BE-Alert of de overheid overgemaakt. Deze blijven louter bij jouw mobiele netwerkoperator gekend. Jouw mobiele netwerkoperator zorgt er enkel voor dat het sms-bericht dat vanuit BE-Alert verzonden werd bij jou terecht komt. Ook andere gegevens, zoals namen en adresgegevens, worden niet gedeeld. Dat betekent dat noch BE-Alert noch de entiteit die de locatiegebaseerde sms heeft verzonden over uw contact- en persoonsgegevens beschikt. Na de verzending van het alarmeringsbericht of testbericht wordt de lijst met gecontacteerde gsm-nummers automatisch nog even bewaard bij jouw mobiele netwerkoperator om eventuele opvolgingsberichten (bv. het risico is geweken) bij jou te bezorgen. Na afloop van de noodsituatie wordt de selectie van gsm-nummers die jouw mobiele netwerkoperator hiervoor gebruikten, vernietigd. 

  Beroep 

  Onverminderd elk ander administratief of rechterlijk beroep, heeft u het recht om een bezwaar in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en rechterlijk beroep aan te tekenen indien u meent dat uw rechten niet nageleefd worden of dat een behandeling van uw persoonsgegevens een schending van de algemene verordening gegevensbescherming inhoudt. 

  Om een bezwaar in te dienen, stuurt u uw vraag naar het volgende adres:  

  Gegevensbeschermingsautoriteit 
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 
  E-mail: contact@apd-gba.be 

  Tel.: +32 (0)2 274 48 00  
  Fax: +32 (0)2 274 48 35 

 • Waarom heb ik geen bericht ontvangen van BE-Alert?

  Een burgemeester, gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken kan op verschillende manieren een bericht sturen om je te waarschuwen: 

  • Naar iedereen die is ingeschreven op BE-Alert 
  • Op basis van je locatie 

  Ben je ingeschreven, maar heb je niks ontvangen? Dan zijn er verschillende mogelijke redenen:

  • De overheid heeft een bericht gestuurd van algemeen belang en jij gaf aan dat je deze niet wil ontvangen (je kan dit aanpassen in je online profiel).
  • Je contactgegevens kloppen niet (meer).
  • Het geheugen van je GSM-toestel is vol of je telefoon had net een slechte ontvangst. 
  • De diensten van de telecomoperator zijn vertraagd. Hierdoor zal je het bericht pas later ontvangen. 

  De overheid stuurde een bericht uit op basis van locatie maar je hebt niets ontvangen? Dan zijn er verschillende mogelijke redenen: 

  • Je was op het moment van de verzending niet in de risicozone
  • Je telefoon maakte al meer dan 2 uur geen verbinding met een zendmast in de risicozone (bv. omdat je aan het bellen was, je bent verbonden met een andere mast,…). 
  • Het geheugen van je GSM-toestel is vol of je telefoon had net een slechte ontvangst 
  • De diensten van de telecomoperator zijn vertraagd. Hierdoor zal je het bericht pas later ontvangen. 
 • Hoe kan ik nog een bericht ontvangen als het telefoonnetwerk verzadigd is?

  Als het telefoonnetwerk verzadigd is, kan dit ook impact hebben op de werking van BE-Alert. In dat geval zal de overheid je waarschuwen via andere kanalen.

 • Voldoet BE-Alert aan de voorwaarden met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer?

  Ongeacht of het nu voor alarmeringen op basis van vrijwillige inschrijving of voor alarmeringen op basis van je locatie, de werking van het systeem BE-Alert respecteert de verschillende reglementeringen en teksten betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

  Deze reglementeringen zijn de volgende:

  • de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (2016/679 EU): artikel 6, paragraaf 1, punt a) voor BE-Alert (registratie van de burgers in een databank om hen te alarmeren bij een noodsituatie) en artikel 6, paragraaf 1, punten c), d) en e) (Alert-SMS);
  • de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens;
  • advies 34/2015 verstrekt op 09/09/2015 door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (registratie van de burgers in een databank om hen te alarmeren bij een noodsituatie);
  • advies 56/2015 verstrekt op 16/12/2015 door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Alert-SMS).

  Conform deze teksten kan de burger die beslist om zich te registreren in de databank BE-Alert op elk moment zijn gegevens raadplegen, wijzigen of schrappen. Deze gegevens worden noch aan derden, noch aan landen buiten de Europese Unie doorgegeven. Momenteel bevinden de datacenters zich allemaal in België, met uitzondering van één locatie in Frankrijk. Bovendien kunnen de overheden aan de mobiele telecomoperatoren vragen om een bericht (SMS) te sturen naar al hun abonnees die aanwezig zijn in een bepaalde zone, wanneer hun leven bedreigd wordt. De overheden hebben in geen geval toegang tot deze gegevens, die overigens niet op naam zijn. De operatoren beschikken niet over informatie over de exacte locatie van de mobiele telefoons en geven deze ook niet door. Klik hier voor meer informatie over de privacyverklaring van het Nationaal Crisiscentrum.
   

 • Kan BE-Alert gebruikt worden buiten een noodsituatie?

  Alle berichten van het nummer 1789 worden verstuurd in het kader van een risico voor de bevolking. 
  Als je een sms krijgt van het nummer 8686 kan je een boodschap van algemeen belang krijgen (bv. wijziging in de vuilnisophalen). In je online profiel kies je zelf of je deze berichten wilt ontvangen.

 • Wordt BE-Alert systematisch gebruikt voor elke noodsituatie?

  Niet noodzakelijk. BE-Alert zal niet altijd het meest geschikte alarmeringskanaal zijn. In sommige gevallen zal BE-Alert niet ingezet worden: 

  • Wanneer BE-Alert niet het beste kanaal is omwille van het tijdstip (nacht) of de plaats (bv. industriezone waar geen mensen wonen).
  • Wanneer de noodsituatie geen alarmering vereist.
  • Wanneer je gemeente niet is aangesloten op BE-Alert. In dat geval zal je gemeente je op een andere manier alarmeren. Het blijft belangrijk om je in te schrijven. De gouverneur van jouw provincie kan BE-Alert ook activeren. Kijk hier of jouw gemeente is aangesloten op BE-Alert
    
 • Is BE-Alert gratis?

  Ja, de inschrijving op BE-Alert is gratis. Ook de berichten die je krijgt zijn gratis.

 • Hoe weet ik zeker dat het bericht van BE-Alert is en geen phishing?

  Je kan een bericht van BE-Alert herkennen aan de afzender.

  De alarmeringsnummers zijn unieke nummers voor België.

  • Een sms van het nummer 1789
  • Een telefonische oproep van het nummer 04/77.77.77.55

  Lees hier meer informatie over deze nummers. 
   

 • Ik heb geen smartphone. Kan ik me ook inschrijven?

  Ja, je kan een sms, oproep of e-mail ontvangen ongeacht welk toestel of welke operator je hebt. Je moet wel geregistreerd zijn op BE-Alert.

 • Heb ik mij ooit geregistreerd op BE-Alert?

  Om te controleren of je ooit een BE-Alert profiel hebt aangemaakt voor jezelf, raden we je aan om rechtsbovenaan te klikken op de rode knop “Log in”.

  Maak meteen gebruik van de functie wachtwoord vergeten? en voer het e-mailadres in waarmee er mogelijks een BE-Alert profiel mee werd aangemaakt. Indien er geen bestaande BE-Alert inschrijving bestaat voor het ingevoerde e-mailadres, verschijnt de melding "Het e-mailadres is niet gevonden of bestaat niet. Maak hier een nieuwe account aan".

 • Mijn geregistreerde gegevens kloppen niet meer

  Als gevolg van de GDPR-wetgeving, brengen wij liever zelf geen aanpassingen in een individuele BE-Alert profiel. Dat betekent dat je wijzigingen zelf zal moeten ingeven in jouw BE-Alert profiel. 

  Je kan je aanmelden in je profiel door rechtsbovenaan te klikken op de rode knop “Log in”. Ga verder met het e-mailadres waarmee je jouw BE-Alert profiel hebt aangemaakt en het juiste wachtwoord. Eenmaal ingelogd, kan je  

  • onder “contactgegevens” jouw telefoonnummer wijzigen of andere aanpassingen doen  
  • onder “contactgegevens” jouw e-mailadres wijzigen of andere aanpassingen doen 
  • onder “hoofdadres” de nodige wijzigingen aanbrengen  
 • Ik ben mijn wachtwoord vergeten en kan niet meer inloggen op mijn BE-Alert profiel

  Klik op 'wachtwoord vergeten?' om een nieuw wachtwoord in te stellen. Let op: de link om een nieuw wachtwoord in te stellen wordt enkel naar het e-mailadres verzonden waarmee je je destijds hebt ingeschreven. Neem ook altijd eens een kijkje bij jouw ongewenste e-mails (spamfolder) wanneer je niet meteen een e-mail ontvangt om jouw paswoord te veranderen. 

 • Ik krijg de foutmelding ‘Captcha ongeldig’. Wat nu?

  Wanneer je de foutmelding ‘captcha ongeldig’ krijgt, ben je waarschijnlijk vergeten het vakje aan te vinken waarmee je aangeeft dat je geen robot bent. 
  Je vindt dit vakje meteen boven de oranje knop ‘Een account aanmaken’.

 • Ik kan geen telefoonnummer ingeven.

  Heb je een Belgisch telefoonnummer? Geef je nummer in zonder de landcode (+32) en zonder vreemde tekens (zoals een schuine streep of een punt). 
  Heb je een buitenlands telefoonnummer? Geef dan je landcode in.

   

   

 • Ik heb geen bevestigingsmail gekregen

  Kijk je spam-folder na. Heb je ook daar geen e-mail gekregen? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier. 

  Opgelet: je krijgt pas een bevestigingsmail nadat je jouw account hebt aangemaakt. 
   

 • Ik kan geen postcode ingeven.

  Geef eerst jouw hoofdgemeente in. Daarna kan je de juiste postcode kiezen. 

  Bv. Ik woon in Borgerhout. Ik geef de hoofdgemeente Antwerpen in door de beginletters ANT te typen. Ik klik op Antwerpen. Vervolgens krijg ik een lijstje met mogelijke postcodes voor Antwerpen. Ik kies 2140.
   

 • Ik kan niet op de knop ‘een account aanmaken’ klikken.

  Kijk na of: 

  • je het vakje hebt aangekruist waarmee je toestemming geeft dat jouw persoonsgegevens worden verzameld. 
  • je een wachtwoord hebt gekozen dat minstens 8 tekens, 1 hoofdletter en 1 cijfer bevat.

   

 • Ik probeer me aan te melden en krijg de melding ‘Login niet geldig’.

  Om je aan te melden moet je over een account beschikken. Je maakt een account aan via de rode knop ‘Schrijf je in’. Vul de nodige gegevens in.

  Nadat je op de knop ‘Een account aanmaken’ hebt geklikt, krijg je een bevestigingsmail. Klik op de link in deze mail. Je bent nu correct geregistreerd op BE-Alert. Bij een volgend bezoek kan je je bovenaan inloggen.

  Heb je al een account en krijg je deze foutmelding? Contacteer ons via het contactformulier.
   

 • Mijn gemeente is niet aangesloten op BE-Alert. Is het nuttig dat ik mij inschrijf?

  Ook al beschikt jouw gemeente nog niet over BE-Alert, het blijft nuttig om je te registreren. Ook de gouverneur van jouw provincie kan BE-Alert activeren. 

  Je kan bovendien tot 5 adressen toevoegen in je profiel. Denk maar aan je werkplaats, het adres van kwetsbare familieleden,… Zo blijf je steeds op de hoogte.
   

 • Wat moet ik doen om een bericht van BE-Alert te ontvangen op basis van mijn locatie?

  Je moet hiervoor niets doen. Als jouw gsm is verbonden met een zendmast in de risicozone, zal je een sms ontvangen. 

  Het blijft belangrijk om je te registreren op BE-Alert. Zo word je verwittigd bij een noodsituatie ook al ben je op dat moment niet aanwezig. Als je in overstromingsgebied woont zou je zo bijvoorbeeld een bericht kunnen ontvangen om je te waarschuwen over de stijging van het waterpeil, ook al ben je zelf niet thuis op dat moment.
   

 • Wat moet ik doen om een bericht te ontvangen van BE-alert?

  Om een bericht te ontvangen moet je ingeschreven zijn op BE-Alert. Je kan dit online formulier invullen. 

  Vul zoveel mogelijk velden in. Je krijgt dan altijd de juiste informatie, ongeacht welk kanaal de overheid kiest. 
   

 • Hoe moet ik reageren als ik een bericht van BE-Alert heb ontvangen?

  Volg de aanbevelingen in het bericht. 

  • Als je moet schuilen, ga naar binnen in het dichtstbijzijnde gebouw, sluit ramen en deuren, en luister naar de media. Volg ook de website of sociale media van je gemeente, provincie, het Nationaal Crisiscentrum, …
  • Als je moet evacueren, volg dan de richtlijnen van de overheden en de hulp- en interventiediensten ter plaatse.