Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verwittigd waar je ook bent

Een burgemeester, een gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken stuurt een bericht via BE-Alert bij een noodsituatie. 

Dit bericht wordt verstuurd naar de inwoners die betrokken zijn bij de noodsituatie (bv. omdat het dicht bij je huis is, omdat je woont in een nucleaire noodplanningszone,…). 

De overheid kan je op drie verschillende manier alarmeren. 

1. Alarmering naar geregistreerde inwoners

Ben je ingeschreven op BE-Alert? Dan kan je meerdere adressen registreren. Denk bijvoorbeeld aan je woonplaats, je werkplek, het adres van kwetsbare familieleden,… Zo blijf je steeds op de hoogte. Je kan dan een sms, e-mail of gesproken oproep ontvangen. 

2. Locatiegebaseerde alarmering 

Bij grote noodsituaties of noodsituaties waarbij je een dringende handeling moet doen zoals evacueren, kan de overheid je waarschuwen op basis van je locatie

Dankzij een innovatieve technologie in België kan de overheid je een sms sturen als je fysiek aanwezig bent op de plaats van de gebeurtenis. Hiervoor moet je je niet vooraf inschrijven.
BE-Alert houdt hiervoor geen contact-of persoonsgegevens bij. De mobiele netwerkoperatoren checken alleen of jouw gsm een sms moet ontvangen, op basis van de risicozone. Zij verzamelen geen persoonsgegevens of adressen. Zes maanden na de alarmeringsboodschap verwijderen zij automatisch het lijstje met gsm-nummers die zich in de risicozone bevonden.

3. Berichten in het straatbeeld 

Sinds 2022 is het mogelijk om berichten van BE-Alert ook op andere schermen weer te geven. Zo kan een bericht bijvoorbeeld op een informatiebord in je gemeente verschijnen als er iets gebeurt. 

In de toekomst zal deze technologie nog verder uitgebreid worden. Je zou bijvoorbeeld een bericht kunnen ontvangen via apps, op het GPS-scherm in je auto,…