Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

In welke noodsituatie kan ik een bericht ontvangen?

Je kan een bericht van BE-Alert ontvangen voor verschillende types noodsituaties zoals bijvoorbeeld een brand, overstromingen, stroomonderbreking,…

De burgemeester, gouverneur of minister van Binnenlandse Zaken beslist of een bericht verstuurd moet worden. Dit hangt af van de aard van de noodsituatie.

BE-Alert is niet altijd het beste of enige kanaal om je te verwittigen bij een noodsituatie. Afhankelijk van het moment (dag of nacht, in de week of tijdens het weekend, vóór of na school, …), de plaats (in een veld of in het stadscentrum, in een industriezone of dicht bij een kinderopvang, …), of het soort risico of incident (brand, overstroming, ontploffing, …) kan het soms beter zijn om andere middelen in te zetten. 

Zo kan je bijvoorbeeld ook via de traditionele media (tv, radio, …) gewaarschuwd worden bij een noodsituatie met een grote impact.