Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toegankelijkheidsverklaring

Het Nationaal Crisiscentrum, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties. 

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op : www.be-alert.be.

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Verklaring voorbereiden 

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. Je kan het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/www.bealert.be_0

Niet-toegankelijke inhoud 

  • Op enkele pagina’s van de site komen links voor die een te laag contrast hebben (WCAG 1.4.3) 
  • Op de https://www.be-alert.be/nl/gemeenten-be-alert pagina wordt een iframe gebruikt zonder titel-attribuut (WCAG 2.4.1) 
  • Op de contactpagina worden twee elementen geïdentificeerd met dezelfde ID (WCAG 4.1.1) 

Voorgestelde alternatieven 

Er zijn voor deze fouten geen alternatieven voorhanden.  

Vrijstellingen 

De onlinekaart: deze kaart is nodig zodat burgers kunnen opzoeken of hun gemeente aangesloten is op BE-Alert.  

Contactgegevens 

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen via het contactformulier of via comm@nccn.fgov.be 

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie: 

Federale Ombudsman: contact@federaalombudsman.be 

Verbeteringsplan 

De problemen worden doorgegeven aan de ontwikkelaar. In de loop van het jaar 2024 zullen deze aanpassingen doorgevoerd worden. 

Deze verklaring is op 07/11/2023 opgesteld. 

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 07/11/2023.