Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be federal logo

Verwittigd waar je ook bent

Verwittigd, waar je ook bent

Afhankelijk van de aard en omvang van de noodsituatie, kan je gemeente, provincie of de Minister van Binnenlandse Zaken via BE-Alert een bericht uitsturen met de nodige aanbevelingen voor jouw veiligheid. 

Dit bericht zal steeds verstuurd worden naar de inwoners die rechtstreeks betrokken zijn bij de noodsituatie (bv. buurtbewoners van een straat, wijk, nucleaire noodplanningszone, ...). Om zo’n bericht te ontvangen, moet je je vooraf inschrijven op BE-Alert. Zo weet de bevoegde overheid wie ze moeten verwittigen op een bepaalde locatie. 

Wil je een bericht ontvangen voor meerdere locaties? Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren: bv. tweede verblijfplaats, werkplaats, … Zo blijf je steeds op de hoogte.

Bv.: ik schrijf mij in op BE-Alert om een alarm te ontvangen bij een noodsituatie in mijn buurt. Door mij in te schrijven, zal ik informatie krijgen, ook al ben ik niet thuis. 

Als ik mij niet inschrijf op BE-Alert en mijn gemeente stuurt een bericht uit naar mijn wijk om ons te verwittigen voor een overstroming, zal ik geen bericht ontvangen.

Bij grote noodsituaties, kan het ook belangrijk zijn om je te verwittigen, waar je op dat moment ook bent

Dankzij een unieke technologie in België kan de overheid je een sms sturen als je fysiek aanwezig bent op de plaats van de gebeurtenis. Hiervoor moet je je niet vooraf inschrijven

Bv.: ik ben aan het shoppen in de stad en door een noodsituatie moet een bepaalde zone evacueren. Ik kan dan een sms ontvangen, met de vraag een gevarenzone te verlaten, ook al ben ik niet ingeschreven op BE-Alert.

BE-Alert houdt hiervoor geen contact-of persoonsgegevens bij. De mobiele netwerkoperatoren checken alleen of jouw gsm een SMS moet ontvangen, op basis van de risicozone. Zij verzamelen geen persoonsgegevens of adressen. Zes maanden na de alarmeringsboodschap verwijderen zij automatisch het lijstje met gsm-nummers die zich in de risicozone bevonden. 

Hide title

On
×

BE ALERT