Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be federal logo

Laat je waarschuwen

Laat je waarschuwen

Bij een noodsituatie in jouw buurt, willen we je graag tijdig verwittigen. Dat is steeds de eerste stap bij crisiscommunicatie.

In geval van nood, zal jouw gemeente, provincie of de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken proberen om je zo snel én duidelijk mogelijk de nodige aanbevelingen te geven.  Zo weet je meteen wat te doen om jezelf en anderen in veiligheid te brengen bv. ramen en deuren sluiten bij een brand.  

Een eerste bericht moet dus:

 • zoveel mogelijk betrokken inwoners bereiken
 • zo snel mogelijk
 • met een uniforme en duidelijke boodschap
 • afkomstig van een officiële bron die duidelijk geïdentificeerd is
 • via verschillende kanalen die elkaar aanvullen

Laat je waarschuwen via verschillende kanalen

Hoe je verwittigd zal worden, hangt af van de beschikbare kanalen in jouw gemeente, provincie of op nationaal niveau.

Op basis van de noodsituatie, kan de overheid bevoegd voor het crisisbeheer verschillende kanalen inzetten: deur-aan-deur, boodschap via een luidspreker van de politie, BE-Alert, sociale media ... 

Je kan verwittigd worden via:

Technologie

Voordelen

Nadelen

Deur-aan-deur door de politie

 • Efficiënt in uiterste nood
 • Persoonlijke verwittiging
 • Enkel mogelijk in een beperkte zone
 • Enkel mogelijk indien er geen onmiddellijk gevaar is

Luidspreker van de politie

 • Efficiënt bij evacuatie
 • Neemt tijd in beslag om de hele betrokken zone te alarmeren
 • Onmogelijk om doven en slechthorenden te alarmeren

Traditionele media (TV, radio)

 • Snelle alarmering
 • Bereikt snel een zeer groot aantal personen
 • Geen duidelijke doelgroep

Sociale media

 • Brede en snelle verspreiding
 • Mogelijk om specifieke doelgroepen (jongeren) bereiken
 • Bevordert de dialoog tussen de overheid en de burgers
 • Weinig impact indien sociale mediakanaal niet gekend is
 • Risico dat de boodschap verloren gaat in de hoeveelheid aan informatie
BE-Alert

 

 • Zeer doelgericht (bepaalde straat / wijk / zone)
 • Geen tussenkanaal: rechtstreekse informatie van de overheid aan de bevolking
 • Efficiënt om snel de nodige aanbevelingen te communiceren
 • Minder geschikt in sommige situaties - bv. bij impact op heel het land of een noodsituatie midden in de nacht

Bereid je voor

Je kan je best voorbereiden door je goed te informeren over wat je moet doen bij elk type alarm en welke kanalen er beschikbaar zijn in jouw gemeente. Je kan:

 • je inschrijven op BE-Alert 
 • de officiële sociale mediakanalen van jouw gemeente, provincie of het nationaal Crisiscentrum volgen
×

BE ALERT