Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Meteen verwittigd bij een noodsituatie dankzij BE-Alert: videobeschrijving

Deze video is een geanimeerde video.

Je ziet bomen, een grijze lucht en veel regen. Er rijdt een ambulance op straat en een fietser rijdt voorbij. Er is veel water op straat.

Je ziet een man met oranje haar in zijn woonkamer zitten. Zijn raam staat open. Hij werkt op een laptop waar een melding binnenkomt. Dat zie je door een tekstballonnetje met een belletje in.

Het scherm wordt verdeeld in drie stukken:
Links zie je de man met het oranje haar.

In het midden zie je een vrouw in T-shirt buiten lopen met een GSM in de hand.

Rechts rijdt een auto op de weg met in de verte een informatiebord waar tekst op staat. De tekst is niet leesbaar.

De man links trekt zijn oplader uit het stopcontact, de vrouw in het midden stapt naar binnen. De tekst op het informatiebord langs de weg komt dichterbij.
Je ziet een vrouw achter haar bureau.

Er staat een bordje op haar bureau met het woord “burgemeester”. Ze is aan de telefoon en werkt op haar computer. In een tekstballon wordt duidelijk dat ze praat over de regen. In de tekstballon verschijnt nu het logo van BE-Alert.

Het scherm wordt opnieuw verdeeld in drie stukken:

Links: een gsm in een hand met het logo van BE-Alert op het scherm

Midden: een zendmast met daarrond de verschillende logo’s van netwerkoperatoren

Rechts: opnieuw de auto die op de weg rijdt. Op het informatiebord is de tekst nu leesbaar. Er staat: “Stormweer – Vermijd bossen en parken en parkeer uw wagen niet onder bomen.”

Je ziet een oude vrouw in de zetel zitten. Links van haar staat een telefoontoestel. De telefoon rinkelt. Het logo van BE-Alert verschijnt boven de telefoon. Er verschijnen drie icoontjes boven de telefoon. Een icoon van een tekstbericht met drie puntjes, een enveloppe met een papier waar het teken ‘@’ op staat en een symbool van een telefoon.

Je ziet een man in groene trui buiten op straat lopen naast een bank. Hij draagt een paraplu en heeft een GSM in de hand.  Hij krijgt een bericht op de GSM. Er verschijnt een tweede persoon met een witte trui in beeld. Hij draagt ook een paraplu.

Je ziet een kaart met straten. Er verschijnt een lichtgrijze cirkel op de kaart. Je ziet opnieuw een zendmast. Die lijkt iets uit te zenden door streepjes die bewegen.
Je ziet opnieuw de man met het oranje haar in de zetel zitten. Hij werkt nog steeds op zijn laptop. Hij krijgt nu een sms op zijn GSM-toestel.

Je ziet opnieuw de vrouw in de rode T-shirt op straat lopen. Het regent. Ze heeft een GSM in de hand en krijgt ook een melding.

Je ziet het scherm in twee delen. Links de auto op de weg met het informatiebord in de verte. Rechts een bus met enkele mensen op. Er hangt een scherm in de bus waar het logo van BE-Alert op verschijnt. Er komen nog twee extra delen in het scherm. Een derde luik toont een gsm in de hand waar het logo van BE-Alert op staat. Het vierde en uiterst rechtse scherm toont een computer met het logo van BE-Alert op het scherm.

Je ziet nu één beeld met een computer. Er is iemand op de computer aan het typen. Je ziet op het scherm van de computer een balk verschijnen waarin getypt wordt: “www.be-alert.be”.

Je ziet nu het logo van BE-Alert verschijnen en het logo “.be”.